MUDr. Daniel Karpianus

všeobecný praktický lékař, kardiolog, jednatel společnosti

Životopis, dosažená kvalifikace
 • 1992 - 1996 Gymnázium Jírovcova ul., České Budějovice – maturita
 • 1996 - 2002 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, magisterský obor všeobecné lékařství – státní rigorózní zkouška
 • 2005 specializace v oboru interní lékařství I. stupně – atestační zkouška
 • 2006 Medtronic Akademie – kus EKG pro pokročilé, Varšava, Polsko
 • 2009 odborná stáž, klinika kardiologie, IKEM, Praha
 • 2009 specializovaná způsobilost k výkonu povolání v oboru kardiologie – atestační zkouška
 • 2010 funkční licence ČLK pro trvalou kardiostimulaci (kardiologická a chirurgická činnost)
 • 2013 licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru kardiologie
 • 2013 diplom celoživotního vzdělávání lékařů, vydaný ČLK
 • 2014 specializovaná způsobilost k výkonu povolání v oboru všeobecné praktické lékařství – atestační zkouška
 • 2014 měsíční kurs echokardiografie – Nemocnice Na Homolce, Praha
 • 2015 licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektora v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
 • 2016 roční kurs Základy pracovního lékařství – IPVZ Praha
 • 2018 diplom celoživotního vzdělávání lékařů, vydaný ČLK
Členství v odborných společnostech:
 • Česká lékařská komora, Česká kardiologická společnost, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Česká internistická společnost, Sdružení praktických lékařů ČR
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích – Český národní kardiologický kongres, Kongres Evropské kardiologické společnosti. Účast na provádění řady klinických studií.
Lékařská praxe
 • 2002 – 2013 lékař Kardiocentra – kardiologického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.  (zajištění ústavní pohotovostní služby – kardiologie, plicní odd., odd. následné péče, plicní léčebna)
 • 2005 – 2013 lékař arytmologie – implantace kardiostimulátorů, kardioverter – defibrilátorů
 • 2013 – dosud lékař interního oddělení, Nemocnice Český Krumlov, a.s.
 • 2013 – dosud lékař – ambulantní kardiolog, Všeobecná interní ambulance s.r.o. Tábor
 • 2013 – dosud lékař – všeobecný praktický lékař, Medcare CB s.r.o., České Budějovice
 • 2014 - 2017 lékař interního oddělení, Nemocnice Tábor, a.s.
 • 2015 – dosud lékař – ambulantní kardiolog, Všeobecná kardiologická ambulance s.r.o. Tábor
 • 2018 – dosud lékař – kardiolog, oddělení urgentního příjmu, Nemocnice České Budějovice, a.s.
nahoru