Ceník služeb

V souladu s vyhláškou MZ ČR č.134/98 Sb, o zdravotní péči poskytované za úhradu a zákonem č.526/90 o cenách s respektováním cenového předpisu 1/2016/dzp ze dne 1. 12. 2016 s platností od 1. 1. 2017 v naší ambulanci sjednávají tyto ceny za vyšetření a ostatní zdravotnické výkony, které jsou v osobním zájmu fyzických a právnických osob a nesledují léčebný účel nebo jsou nad rámec potřebné péče stanovené Zdravotním řádem.

 

Pracovně lékařská péče – prohlídky zaměstnání na žádost zaměstnavatele 700 Kč   
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta nebo zaměstnavatele 300 Kč  
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – do 65-ti let 600 Kč  
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz – nad 65 let 400 Kč  
Vyšetření žadatele k držení zbrojního průkazu 600 Kč  
Vyšetření žadatele k držení zdravotního, svářečského, profesního průkazu 400 Kč  
Vystavení potvrzení ke studiu na SŠ nebo VŠ 100 Kč  
Vyplnění lékařských nálezů pro účely pojišťoven
(dle časové náročnosti) – úrazy, komerční pojištění, …
500-1000 Kč  
     

Vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění

  • předoperační vyšetření + EKG před výkonem, který není ze zdravotní indikace (např. plastické operace, apod.)
  • vyšetření pro sportovní činnost včetně EKG
  • vyšetření neregistrovaného pacienta mimo dobu zástupu
  • vyšetření před lázeňskou léčbou pro samoplátce
850 Kč  
Vyplnění formuláře pro vstup do všech ústavů sociální péče 300 Kč  
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná očkování 200 Kč  
Zpráva pro soud na žádost pacienta, posouzení pracovního omezení pro úřad práce 300 Kč  
Vyšetření okultního krvácení ve stolici s interpretací výsledku, není-li hrazeno zdravotní pojišťovnou 200 Kč  
Zpráva o zdravotním stavu pro soud a Policii ČR 300 Kč  
Administrativní úkon lékaře 200 Kč  
Tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta, kopírování ve formátu A4 5 Kč/str.  
nahoru