Invalidní důchod, bezmocnost

Pro žádost o invalidní důchod nejprve kontaktujte příslušnou pobočku České zprávy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Na základě této žádosti Vám bude provedeno vyšetření praktickým lékařem a následně bude žádost posouzena ČSSZ.

nahoru